ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

seperator

Η ΕΕΠΔ εγκαινιάζει το site της με αφορμή το 13ου Πανελλήνιο συνέδριο της. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος του 13ου Συνεδρίου σηματοδοτεί μια εποχή που η εταιρεία, χωρίς να εγκαταλείψει τον πρωτίστως επιστημονικό και θεωρητικό προσανατολισμό της,  προσπαθεί να συμπεριλάβει στο γενικότερο προβληματισμό της στοιχεία της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας που αναπόφευκτα συνδιαμορφώνουν το θεωρητικό λόγο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρεία μας ήδη εγκατέλειψε τον αθηνοκεντρικό της χαρακτήρα, αποκτώντας ένα πραγματικά πανελλήνιο Διοικητικό Συμβούλιο κι έστρεψε και στρέφει τη φροντίδα της στην παρουσίαση και στήριξη  των νέων επιστημόνων του κλάδου μας. Ελπίζω ότι η ενδυνάμωση της εταιρείας με νέα μέλη που έχουν να επιδείξουν συστηματική και βαθειά ενασχόληση με το Ποινικό Δίκαιο υπό την ευρύτερη έννοια του, θα συνεχισθεί ώστε η Εταιρεία τόσο σε εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο να συνεχίσει τη μεγάλη παράδοση της, στον ολοένα και πιο κρίσιμο στην εποχή μας Δικαιϊκό χώρο που υπηρετεί.

Ιωάννης Γιαννίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου