ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

seperator

Η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο ως μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου από το 1953.
Πληροφορίες για την δράση της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου είναι διαθέσιμες στην οικεία ιστοσελίδα εδώ